Overzicht van publicaties

Tag: discriminatie op school

  • Training Respect in de klas – discriminerende opmerkingen & pestgedrag

    Training Respect in de klas – discriminerende opmerkingen & pestgedrag

    Meer doen met cultuurverschillen, diversiteit, pestgedrag of discriminatie op je school Korte samenvatting Leerlingen roepen kwetsende opmerkingen naar elkaar op het schoolplein. Midden in je les maakt een leerling een opmerking waar de klas, en u, van schrikt… Wat doe jij dan? En hoe maak je duidelijk dat dit niet kan, op zo’n manier dat…

  • Training Samen op school – Diversiteit & respectvolle omgangsvormen

    Training Samen op school – Diversiteit & respectvolle omgangsvormen

    Meer doen met cultuurverschillen, diversiteit, pestgedrag of discriminatie op je school Korte samenvatting ​​Regels zijn regels, toch? Helaas zijn omgangsregels niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De regels op school sluiten niet altijd aan bij hoe leerlingen zich thuis behoren te gedragen of hoe zij met elkaar omgaan buiten school. En deze normen kunnen weer afwijken…