Overzicht van publicaties

Tag: slachtoffer

  • Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

    Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

    De factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’ van dr. Jurriaan Omlo gaat dieper in op de manieren waarop slachtoffers van discriminatie reageren op stressvolle situaties. De focus ligt op het begrijpen van de diversiteit en complexiteit van copingstrategieën, die zowel cognitief, emotioneel als gedragsmatig kunnen zijn. Deze strategieën helpen slachtoffers om te gaan met de…