Overzicht van publicaties

Categorie: Publicaties

Overzicht van door Art.1 Midden Nederland / Discriminatie Provincie Utrecht uitgegeven publicaties.

 • Factsheet Woonwagenperspectief Roma & Sinti

  Factsheet Woonwagenperspectief Roma & Sinti

  Complexe historie en huidige situatie In deze factsheet over de woonwagengeschiedenis en het perspectief van Roma en Sinti in Nederland, wordt de complexe historie en huidige situatie van deze gemeenschappen uitgelicht. Al eeuwenlang kenmerken Roma en Sinti zich door hun nomadische levenswijze, die geworteld is in beroepen als muzikant, paardenhandelaar, en tapijtenverkoper. Ondanks een aanvankelijke…

 • Onderzoek Belicht Kenmerken en Motieven van Daders van LHBTQ-Gerelateerd Geweld

  Onderzoek Belicht Kenmerken en Motieven van Daders van LHBTQ-Gerelateerd Geweld

  Recent onderzoek door Risbo, een instituut gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), biedt nieuwe inzichten in de achtergronden van daders van LHBTQ-gerelateerd geweld. Het onderzoek ‘Richten op de Regenboog’ benadrukt de noodzaak voor een dieper begrip van deze dadergroep om gerichte preventieve maatregelen te…

 • Discriminatie en racisme in Nederland zijn complexe en wijdverbreide problemen die in elke sector aanwezig zijn

  Discriminatie en racisme in Nederland zijn complexe en wijdverbreide problemen die in elke sector aanwezig zijn

  Eerste voortgangsrapportage Staatscommissie tegen Discriminatie & Racisme: Aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme in Nederland: eerste inzichten en vervolg Discriminatie en racisme vormen in Nederland ingewikkelde en alomtegenwoordige uitdagingen, die overal in de samenleving terug te vinden zijn. Dit benadrukt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in haar initiële rapport over de kenmerken,…

 • Verzetten, vermijden of veranderen?

  Verzetten, vermijden of veranderen?

  Reageren op discriminatie en stigmatisering Wat doet discriminatie en uitsluiting met je en (hoe) reageer je daarop? Lach je het weg, vermijd je het conflict of maak je er een punt van? In deze studie naar copingstrategieën laat Jurriaan Omlo zien welke vormen van uitsluiting mensen ervaren en welke reactiepatronen zij in de praktijk ontwikkelen…

 • factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima”

  factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima”

  De factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima” richt zich op de veranderingen in het Nederlandse voorschoolse onderwijssysteem. Het nieuwe systeem, toegankelijk voor alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, vervangt het oude systeem dat zich richtte op kinderen met een taalachterstand. Voorschoolse educatie, met financiering via kinderopvangtoeslag of gemeentelijke ondersteuning,…

 • Factsheet ‘De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs’

  Factsheet ‘De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs’

  De nieuwe wettelijke opdracht voor burgerschapsvorming in het funderend onderwijs in Nederland, ingevoerd per 1 augustus 2021, verduidelijkt en verscherpt de burgerschapsopdracht van 2006. Deze vernieuwing heeft tot doel het bevorderen van ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ en biedt scholen en de onderwijsinspectie meer duidelijkheid en houvast voor de invulling en het toezicht op burgerschapsonderwijs.…

 • Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

  Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

  De factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’ van dr. Jurriaan Omlo gaat dieper in op de manieren waarop slachtoffers van discriminatie reageren op stressvolle situaties. De focus ligt op het begrijpen van de diversiteit en complexiteit van copingstrategieën, die zowel cognitief, emotioneel als gedragsmatig kunnen zijn. Deze strategieën helpen slachtoffers om te gaan met de…

 • PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten van PINKPANEL worden gemeenten geadviseerd over thema’s als seksuele en gender diversiteit op de arbeidsmarkt, in de buurt, het uitgaansleven en zorginstellingen. Het PinkPanel onderzoek van Art.1MN, uitgevoerd tussen…

 • Roetveegpiet & Regenboogvlag in provincie Utrecht

  Roetveegpiet & Regenboogvlag in provincie Utrecht

  Roetveegpiet in Utrecht de norm In de provincie Utrecht kiezen steeds meer gemeenten voor roetveegpieten tijdens het Sinterklaasfeest. De figuur van Zwarte Piet staat al jaren ter discussie in Nederland. Belangrijke factoren in deze discussie zijn beschuldigingen van raciale stereotypering en de roep om een inclusievere samenleving. Actiegroepen zoals KOZP voeren actief campagne tegen de…

 • Publicaties Anti-Zwart racisme / slavernijverleden

  Publicaties Anti-Zwart racisme / slavernijverleden

  Overzicht van onze producten over Anti-Zwart racisme/ slavernijverleden die openbaar beschikbaar zijn: Koloniale routes over slavernij in het Westen Route van Verzoening – Amersfoort kent een rijke historie met geweldige verhalen over het ontstaan van deze Keistad, maar wist je dat er achter veel van deze verhalen ook een schaduwzijde schuilt? De Route van Verzoening vertelt…