Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

, ,

Tags:

De factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’ van dr. Jurriaan Omlo gaat dieper in op de manieren waarop slachtoffers van discriminatie reageren op stressvolle situaties. De focus ligt op het begrijpen van de diversiteit en complexiteit van copingstrategieën, die zowel cognitief, emotioneel als gedragsmatig kunnen zijn. Deze strategieën helpen slachtoffers om te gaan met de stress en negatieve emoties die discriminatie met zich meebrengt.

De factsheet verdeelt de copingstrategieën in vijf momenten waarop ze ingezet kunnen worden: preventief, anticiperend, dynamisch, reactief en retrospectief. Elk van deze momenten vertegenwoordigt een verschillende fase in de ervaring van discriminatie, van het anticiperen op mogelijke discriminatie tot het omgaan met de gevolgen ervan op lange termijn.

De uiteenlopende doelen van deze copingstrategieën worden in de factsheet uitgelicht. Vaak richten mensen zich op het creëren van meer bewustwording en inzicht bij anderen, het aanpakken van gedragsverandering, of het stellen van normen tegen discriminatie. In sommige gevallen gaat het meer om het managen van eigen emoties, met als doel emotionele stabiliteit te behouden of terug te krijgen

Interessant is dat de factsheet laat zien dat de gekozen copingstrategieën niet strikt gekoppeld zijn aan specifieke doelen. Dezelfde strategie kan voor meerdere doelen worden ingezet en andersom kunnen verschillende strategieën naar hetzelfde doel leiden. Mensen passen hun strategieën en doelen aan afhankelijk van de situatie, wat de complexiteit en diversiteit van copingmechanismen bij discriminatie onderstreept.

Meer lezen over Discriminatie & Copingstrategieën?

Lees het boek ‘Verzetten, vermijden of Veranderen. Reageren op discriminatie en stigmatisering’ van Jurrian Omlo.

Deze eerste publicatie in de Art.1-reeks documenteert de persoonlijke én maatschappelijke gevolgen van repeterende ervaringen van uitsluiting. Omlo levert hiermee de eerste, omvattende Nederlandstalige studie naar het fenomeen copingstrategieën, dat in de discussie over discriminatie tot nu onderbelicht blijft. Hij biedt daarmee het begin van een antwoord op de urgente vraag wat helpt om discriminatie tegen te gaan.