Onderzoek & Advies

Onderbuik gevoelens of harde cijfers? Een scherp en actueel beeld van cijfers en ervaringen met betrekking tot discriminatie en uitsluiting geeft de juiste voeding voor het ontwikkelen en sturen van beleid.

Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is het onafhankelijke expertise en adviescentrum voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie & uitsluiting voor inwoners van alle gemeenten van de provincie Utrecht. We ondersteunen zowel inwoners als vertegenwoordigers van provincie, gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij het bestrijden van discriminatie en uitsluiting.

Belangrijk aspect daarvan is het in kaart brengen van gevallen van discriminatie en uitsluiting en het documenteren van ervaringen. We maken daarbij gebruik van verschillende instrumenten en methodieken. De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar voor beleids- en uitvoeringsambtenaren van gemeente en provincie.

Kantoor
Telefoonnr: 030 – 232 86 66
Algemeen emailadres: info@art1mn.nl

Contactpersonen
Bernice Calmes, b.calmes@art1mn.nl
Mustapha Bah, m.bah@art1mn.nl

Facts & Figures Discriminatie & Uitsluiting

Factsheet Woonwagenperspectief Roma & Sinti

Factsheet Woonwagenperspectief Roma & Sinti

Complexe historie en huidige situatie In deze factsheet over de woonwagengeschiedenis en het perspectief van…

factsheet "Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima

factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima”

De factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima” richt zich op…

Factsheet"De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs'

Factsheet ‘De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs’

De nieuwe wettelijke opdracht voor burgerschapsvorming in het funderend onderwijs in Nederland, ingevoerd per 1…

Factsheet'Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie'

Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

De factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’ van dr. Jurriaan Omlo gaat dieper in op…

PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van…

ACTUELE STAND VAN ZAKEN ROETVEEGPIETEN EN (PROGRESS PRIDE) REGENBOOGVLAGGEN 2022-2023

Roetveegpiet & Regenboogvlag in provincie Utrecht

Roetveegpiet in Utrecht de norm In de provincie Utrecht kiezen steeds meer gemeenten voor roetveegpieten…