Overzicht van publicaties

Tag: cultuurverschillen

 • Training Samen leren – Diversiteit & didactische werkvormen

  Training Samen leren – Diversiteit & didactische werkvormen

  culturele en sociaal-economische achtergrond beïnvloeden leerstijl en -behoefte. Leer hoe leerlingen aan te spreken en uit te dagen Korte samenvatting Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Ze verschillen in niveau, aandachtsspanne, leerstijl. Dat vraagt om diverse didactische werkvormen. Ook verschillen in culturele en sociaaleconomische achtergrond beïnvloeden de leerstijlen en leerbehoeftes van je leerlingen. In…

 • Training Respect in de klas – discriminerende opmerkingen & pestgedrag

  Training Respect in de klas – discriminerende opmerkingen & pestgedrag

  Meer doen met cultuurverschillen, diversiteit, pestgedrag of discriminatie op je school Korte samenvatting Leerlingen roepen kwetsende opmerkingen naar elkaar op het schoolplein. Midden in je les maakt een leerling een opmerking waar de klas, en u, van schrikt… Wat doe jij dan? En hoe maak je duidelijk dat dit niet kan, op zo’n manier dat…

 • Training Samen op school – Diversiteit & respectvolle omgangsvormen

  Training Samen op school – Diversiteit & respectvolle omgangsvormen

  Meer doen met cultuurverschillen, diversiteit, pestgedrag of discriminatie op je school Korte samenvatting ​​Regels zijn regels, toch? Helaas zijn omgangsregels niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De regels op school sluiten niet altijd aan bij hoe leerlingen zich thuis behoren te gedragen of hoe zij met elkaar omgaan buiten school. En deze normen kunnen weer afwijken…