Overzicht van publicaties

Tag: interculturele communicatie

 • Training ‘Micro-agressie en Omgangsvormen

  Training ‘Micro-agressie en Omgangsvormen

  Korte samenvatting Hoe om te gaan met micro-agressie en verborgen vormen van discriminatie. Medewerkers in het sociaal domein en bij gemeenten ervaren vaak uitdagingen bij het omgaan met micro-agressie en discriminatie, zowel binnen hun eigen organisatie als in interacties met cliënten of externe organisaties. Deze training richt zich op het versterken van hun weerbaarheid en…

 • Training ‘Stereotypering en wetgeving gelijke behandeling’

  Training ‘Stereotypering en wetgeving gelijke behandeling’

  Inzicht in hoe stereotypering werkt, welke factoren daarbij een rol spelen, wat het gevolg is van stereotypering en wat je eraan kan of moet doen. Korte samenvatting Een van de eigenschappen van de mens is om (onbewust) ideeën en meningen te hebben over alles en iedereen. Deze training geeft inzicht in hoe dit categorisatieproces ontstaat,…

 • Training ‘Interculturele communicatie en verborgen dynamieken’

  Training ‘Interculturele communicatie en verborgen dynamieken’

  Korte samenvatting Training voor professionals uit alle werkvelden. Zichtbare en onzichtbare dynamieken die een belangrijke rol spelen bij het communiceren met mensen uit verschillende culturen De focus van deze training ligt in de zichtbare en onzichtbare dynamieken die een belangrijke rol spelen bij het communiceren met mensen uit verschillende culturen. De misverstanden die kunnen ontstaan…