Training ‘Micro-agressie en Omgangsvormen

Korte samenvatting

Hoe om te gaan met micro-agressie en verborgen vormen van discriminatie.

Medewerkers in het sociaal domein en bij gemeenten ervaren vaak uitdagingen bij het omgaan met micro-agressie en discriminatie, zowel binnen hun eigen organisatie als in interacties met cliënten of externe organisaties. Deze training richt zich op het versterken van hun weerbaarheid en het bieden van handvatten om effectief om te gaan met deze complexe dynamieken.

Tijdens de training bespreken we de subtiele vormen van discriminatie en agressie die kunnen voorkomen in diverse situaties. We behandelen vragen als: Hoe herken en adresseer ik micro-agressies? Hoe kan ik op een assertieve maar respectvolle manier reageren op discriminatie? En hoe creëer ik een inclusievere en respectvolle omgeving voor zowel collega’s als cliënten?

Deelnemers ontwikkelen vaardigheden in empathische communicatie, assertiviteit, en het herkennen van hun eigen reactiepatronen. Praktische oefeningen en casusbesprekingen zijn een integraal onderdeel van de training.

De ‘Training Micro-agressie en Omgangsvormen’ is ontworpen als een intensieve sessie van 4 uur voor groepen van minimaal 6 tot maximaal 12 deelnemers.

Op maat gemaakte trainingssessies zijn mogelijk, gericht op specifieke behoeften en uitdagingen binnen het sociaal domein. Deze kunnen onderwerpen omvatten zoals het omgaan met diversiteit binnen teams, het bevorderen van inclusiviteit, en het ontwikkelen van beleid gericht op gelijke behandeling.

De training kan zowel bij Art.1 Midden Nederland als op locatie bij de gemeente of in het sociaal domein worden gegeven.

Thema’s
micro-agressie, discriminatie, empathie, assertieve communicatie, inclusiviteit

Doelgroep
Specifiek ontworpen voor medewerkers van gemeenten en het sociaal domein, gericht op het vergroten van hun weerbaarheid en vaardigheden in het omgaan met micro-agressie en discriminatie.We informeren je graag over de uitgebreide educatie en trainingsmogelijkheden. Vul svp onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. We nemen dan ter verdere afstemming op korte termijn contact met je op.

Naam(Vereist)
Trainingen & opleidingen
Ik ontvang graag meer informatie over de volgende trainingen / workshops”