Art.1 College Tour Diversiteit

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

Tags:

Studenten pedagogiek bevragen experts Art.1 Midden Nederland over culturele verschillen

Een beter begrip van culturele verschillen is van groot belang voor toekomstige docenten en pedagogisch werkers. Dit werd benadrukt tijdens de College Tour Diversiteit, georganiseerd door Art.1 Midden Nederland voor eerstejaars pedagogiek studenten van de Hogeschool Utrecht. Tijdens deze dag werden Mustaphah Bah, Housnia El Mimouni en Danny La Haye bevraagd over hun culturele achtergrond en verschillen in leefwerelden. Vanuit hun Afrikaanse, Arabische en Aziatische roots gaven zij inzicht in de opvoeding in diverse culturen, cultuurverschillen, cultuurspecifieke normen en waarden, gebruiken en gedragingen.

Studenten HU Pedagogiek bevragen experts Art.1 Midden Nederland

‌Culturele verschillen

In de Afrikaanse cultuur is er een sterke gemeenschapszin en zorg voor elkaar. Kinderen worden opgevoed door de hele gemeenschap, waardoor kinderen van jongs af aan leren om zichzelf te zien als onderdeel van een groter geheel. In de Arabische cultuur is er een nadruk op respect voor oudere familieleden en mensen in autoriteitsposities. Kinderen worden geleerd om gehoorzaam te zijn en niet in discussie te gaan met hun ouders of leraren. In de Indische cultuur is er een grote nadruk op respect voor ouderen en leraren. Kinderen worden geleerd om te luisteren en te gehoorzamen aan hun ouders en leraren.

In de Nederlandse cultuur is er over het algemeen meer nadruk op individuele vrijheid en het nemen van eigen beslissingen. Kinderen worden aangemoedigd om hun mening te uiten en deel te nemen aan besluitvorming. Dit kan leiden tot een meer gelijkwaardige relatie tussen kinderen en docenten / pedagogisch werkers. In sommige gevallen kan dit echter ook leiden tot conflicten tussen ouders, kinderen en docenten / pedagogisch werkers over wie verantwoordelijk is voor beslissingen over het kind.

Impact op het onderwijs

Het begrip van culturele verschillen is van groot belang voor toekomstige docenten en pedagogisch werkers, omdat zij dagelijks te maken krijgen met kinderen uit verschillende culturen. Een beter begrip van culturele verschillen stelt hen in staat om beter om te gaan met kinderen uit diverse culturen, hen beter te begrijpen en hun behoeften beter te ondersteunen. Het kan hen helpen om beter te begrijpen waarom sommige ouders en kinderen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe zij hier als pedagogisch werker of docent het beste mee om kunnen gaan.