Meer meldingen en registraties van discriminatie in 2023

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

, , ,

Tags:

In 2023 is het aantal geregistreerde discriminatiegevallen door de politie en de meldingen bij Discriminatie.nl, het centrale meldpunt van de antidiscriminatievoorzieningen, toegenomen. Zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage ‘Discriminatiecijfers in 2023’

Discriminatiecijfers in 2023, Rapport ocer registraties van discriminatieinciedenten door politie, antidiscriminatievoorzieningen en andere organisaties in Nederland

Sterke stijging meldingen antisemitisme

In 2023 heeft Nederland een opvallende stijging gezien in het aantal discriminatiemeldingen, met een significant aantal incidenten gericht tegen Joden en moslims. Volgens de recente cijfers ontving de politie 8.990 meldingen, wat een stijging van 33% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar, en markeert de grootste toename sinds 2020. De specifieke meldingen van antisemitisme stegen naar 880, een aanzienlijke stijging van 60% vergeleken met 549 registraties in het jaar daarvoor. Antidiscriminatiebureaus (ADV’s) rapporteerden een verdubbeling van antisemitische incidenten tot 154. Vooral rondom voetbalwedstrijden namen deze incidenten toe.

Ook het aantal gevallen van moslimdiscriminatie nam toe; bij de politie steeg dit van 173 naar 272, een toename van 57%. Bij de ADV’s steeg het aantal meldingen van 230 in 2021 naar 285 in 2023, met een significante stijging na het uitbreken van de oorlog in Gaza in oktober.

Discriminatiecijfers slechts fractie van daadwerkelijk aantal incidenten

Het rapport “Discriminatiecijfers in 2023” biedt inzicht in de omvang van geregistreerde discriminatie-incidenten en meldingen bij officiële instanties in Nederland. Dit rapport schetst een beeld van de verschillende typen discriminatie die plaatsvinden en de zich ontwikkelende patronen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat deze cijfers slechts een fractie van het daadwerkelijke aantal incidenten weergeven, omdat maar een klein deel van de discriminatiegevallen wordt gemeld en geregistreerd. Volgens onderzoek van het SCP meldt slechts een op de vijf mensen die discriminatie ervaart dit bij een instantie. Van deze meldingen bereikt slechts 3 procent een officiële instantie zoals de politie, antidiscriminatievoorzieningen of Meld.Online Discriminatie.

Verhoging meldingsbereidheid

Dit jaar wordt in de rapportage ‘Discriminatiecijfers in 2023’ voor het eerst uitgebreid stilgestaan bij de bereidheid en toegankelijkheid van het melden van discriminatie. Het verhogen van het aantal meldingen biedt immers essentiële inzichten voor een effectieve aanpak van discriminatie. Een cruciale factor hierin is de zichtbaarheid van de antidiscriminatievoorzieningen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij was de lancering van Discriminatie.nl in januari, als centraal meldpunt voor discriminatiezaken. De komende jaren zal verder worden geïnvesteerd in het versterken van dit platform.