Baanbrekend vonnis: Gemeente Den Haag Discrimineert Woonwagenbewoners

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

, ,

Tags:

De Rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de gemeente Den Haag woonwagenbewoners discrimineert op basis van ras. Deze uitspraak komt voort uit het feit dat er al 25 jaar geen nieuwe standplaatsen zijn gerealiseerd, terwijl de behoefte aan dergelijke plaatsen evident is. De rechtbank stelt dat dit beleid in strijd is met de mensenrechten en maakt met deze uitspraak een einde aan het jarenlang gevoerde uitsterfbeleid.

Dit vonnis is baanbrekend omdat het de eerste keer is dat een gemeente is veroordeeld voor discriminatie van woonwagenbewoners en is opgedragen om meer standplaatsen te realiseren. De impact van deze uitspraak is groot; het zal andere gemeenten in Nederland ook verplichten om voldoende standplaatsen te creëren.

Discriminatie op Basis van Ras

De rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente woonwagenbewoners (Roma, Sinti en Reizigers) discrimineert op grond van ras. Deze bewoners moeten veel langer wachten op een standplaats dan andere inwoners van de stad op een sociale huurwoning. Sommige Roma, Sinti en Reizigers zullen met de huidige wachttijden zelfs nooit een standplaats krijgen. In de afgelopen 25 jaar zijn er geen nieuwe standplaatsen gerealiseerd, terwijl er actief 110 zijn verwijderd, wat neerkomt op een derde van het totale aantal standplaatsen. Hierdoor wordt het voor woonwagenbewoners praktisch onmogelijk gemaakt om volgens hun cultuur te leven.

Mensrechtelijke Verplichting

Volgens de rechtbank heeft de gemeente de verplichting om te voorzien in voldoende standplaatsen, zodat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn een standplaats kunnen krijgen. De gemeente Den Haag is nu verplicht om binnen vijf jaar de wachttijd voor een standplaats gelijk te trekken met de wachttijd voor grondgebonden sociale huurwoningen. Dit houdt in dat Den Haag direct moet beginnen met het realiseren van nieuwe standplaatsen en een nauwkeurige inventarisatie moet maken van de daadwerkelijke behoefte. De eerdere schattingen van de gemeente zijn volgens de rechtbank onvoldoende.

Reactie Stichting Sinti, Roma en Reizigers

De Stichting Sinti, Roma en Reizigers reageert verheugd op deze uitspraak. Een woordvoerder stelt: “We roepen de gemeente al jaren op om een einde te maken aan de discriminatie van woonwagenbewoners. Nu de rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van discriminatie, moet Den Haag wel concrete actie gaan ondernemen.”

Deze uitspraak markeert een belangrijke stap in de strijd tegen discriminatie en benadrukt de noodzaak voor eerlijke en gelijke behandeling van alle inwoners, ongeacht hun achtergrond. Het is nu aan de gemeente Den Haag en andere gemeenten in Nederland om hun beleid aan te passen en de mensenrechten van woonwagenbewoners te respecteren.