952 Klachten en 1062 Aangiften: Discriminatie in Midden-Nederland 2023

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

, , , ,

Tags:

Monitor Discriminatie 2023 Midden-Nederland:
Analyse van Discriminatie-incidenten

In 2023 registreerden Art.1 Midden Nederland, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en het Meldpunt Discriminatie Gooi & Vechtstreek gezamenlijk 952 discriminatieklachten van inwoners van Midden-Nederland, waarbij zich 880 incidenten voordeden. De politie-eenheid Midden-Nederland nam 1062 aangiften en meldingen van discriminatie op, en het College voor de Rechten van de Mens ontving 71 verzoeken om een oordeel.

Discriminatie op Herkomst & Huidskleur Domineert

Discriminatie op basis van herkomst en huidskleur domineerde de meldingen, waarbij 46% van de klachten bij de ADV’s en 49% bij de politie hierop betrekking had. Het College voor de Rechten van de Mens behandelde voornamelijk zaken van discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte, goed voor 34% van de aanvragen.

De arbeidsmarkt bleef het voornaamste terrein waar discriminatie werd gemeld, inclusief alle aspecten van werkgelegenheid van werving en selectie tot ontslagprocedures. Discriminatie op basis van herkomst of huidskleur was hierbij het meest gerapporteerd (78 keer), gevolgd door discriminatie op basis van geslacht (35 keer). Ook binnen collectieve voorzieningen zoals gezondheidszorg en overheidsdiensten kwamen significante meldingen voor, voornamelijk betreffende discriminatie op grond van herkomst/huidskleur (51) en handicap/chronische ziekte (31).

LHBTIQ+ Straatintimidatie

Binnen het publieke domein ervoeren 41 leden van de LHBTIQ+-gemeenschap discriminatie op straat, voornamelijk in de vorm van scheldpartijen, en minder vaak bedreigingen of fysiek geweld gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie.

Deze gegevens onderstrepen de noodzaak om alert te blijven op discriminatie in al zijn vormen en om actief beleid en maatregelen te implementeren die discriminatie bestrijden en gelijkheid bevorderen in de regio Midden-Nederland.