On the Road: Fieldlab Discriminatie & Uitsluiting voor partners Vijfheerenlanden

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

, ,

Tags:

Bijna dagelijkse ervaring

Uitsluiting en discriminatie blijkt voor verschillende inwoners van Vijfherenlanden een bijna dagelijkse ervaring te zijn zo bleek op de markt in Vianen en Leerdam afgelopen week. Toch nemen zij veelal niet de moeite om daar melding van te maken. ‘Het zijn vaak terloopse opmerkingen in het voorbij gaan of op de werkvloer, en als je er wat van zegt escaleert het alleen maar’. Daarbij gaat het niet alleen om opmerkingen over ethische achtergrond of religie. Ook mensen met een beperking hebben met regelmaat een minder prettige ervaring.

On the Road Vijfheren landen, voorlichting over melden discriminatie

Samen met vertegenwoordigers van Gemeente Vijfherenlanden ging het team van Art.1 Midden Nederland het gesprek aan met voorbijgangers op de markt in Vianen en Leerdam en gaven zij voorlichting over het melden van discriminatie en het voorkomen van uitsluiting. De tijdens straatsessies gemelde ervaringen variëren van semi onschuldige opmerkingen op straat of op het werk tot gevoelde uitsluiting vanwege afkomst, religie of beperking. Toch wordt veelal niet de moeite genomen om melding te maken of een weerwoord te leveren. Angst voor escalatie of repercussies spelen daarbij een rol. Toch is het van belang om, met behoud van eigen waardigheid, in dergelijke situaties met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de straatgesprekken gaf het team van Art.1 Midden Nederland daar handvatten voor.

Fieldlab Discriminatie & Uitsluiting

Fieldlab presentatie Discriminatie & Uitsluiting - Vijfherenlanden

Aansluitend op de On the Road activiteiten in Vianen en Leerdam organiseerde Art.1 Midden Nederland samen met Gemeente Vijfherenlanden een inclusielunch voor maatschappelijke partners uit de regio. Bernice Calmes, Mustaphah Bah en Michel Aben gaven inzicht in de discriminatiemeldingen in de provincie en in Gemeente Vijfheerenlanden.

Cijfers provincie & gemeente Vijfherenlanden
Afgelopen jaar waren er in Gemeente Vijfheerenlanden een 10-tal disciminatie- meldingen waarvan zes op basis van ras/huidskleur, drie op basis van handicap of beperking en één op basis van gender. Zij ondervonden uitsluiting of discriminatie bij arbeidsmarkt gerelateerde zaken, bejegening op straat of sportclub. 

Samen met de partners is besproken hoe gewerkt kan worden verder terugdringen van discriminatie en uitsluiting in Gemeente Vijfherenlanden.