We zijn van start! Opening Diversiteitsweek 2023

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

,

Tags:

Na een hartelijk welkomswoord door gastheer Niels Veenhuijzen gaven Bernice Calmes, Art.1 Midden Nederland en Wethouder Micheline Paffen van Gemeente Amersfoort vanochtend bij Scholen in de Kunst de aftrap voor de Diversiteitsweek 2023. Het thema dit jaar: De Grondwet is Jarig.

AI4Diversity: Met AI gegenereerde transcriptie:

Bernice Calmes, directeur Art.1 Midden Nederland

Het programma dit jaar is inhoudelijk heel sterk met verschillende verhalen en doelgroepen die bediend worden. Het thema van dit jaar is ‘De Grondwet is jarig’. Het is heel belangrijk, juist in deze tijden van polarisatie, om stil te staan bij het geluk dat we in Nederland hebben om te kunnen leven met een grondwet die heel veel garanties biedt voor onze vrijheden. Het is namelijk niet zo vanzelfsprekend dat mensen gelukkig zijn.

Of dat mensen van hun rechten kunnen genieten. Ik heb dit jaar veel meer meldingen van discriminatie dan vorig jaar, heel veel meer. Dus het blijft noodzakelijk dat we met elkaar blijven stilstaan bij diversiteit en inclusie, en hoe we daar allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. Dus, dankjewel iedereen voor jullie aanwezigheid vanochtend en ik zou zeggen, geniet van de diversiteit.

Micheline Paffen, Wethouder Gemeente Amersfoort

Amersfoort is een inclusieve stad, een stad waar ieder persoon welkom is zoals die is, of zich welkom moet voelen zoals die is, want wat Bernice zegt.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat we de ander zien zoals die is. We proberen altijd iemand in een hokje te zetten of wat dan ook, en daar moeten we echt mee ophouden want iedere mens is mooi zoals die is. En ja, de Grondwet is jarig en daar zijn we heel blij mee, 175 jaar. Het is niet vanzelfsprekend. Wij zien ook dat er veel oorlogen zijn in de wereld en oorlog hoeft niet fysiek te zijn. Het kan ook een oorlog zijn dat je ook boos bent op jezelf of boos bent op anderen. Hoe zorgen we dat ieder zich hier ook welkom voelt ondanks wat hij heeft meegemaakt? We merken in Amersfoort ook dat we veel mensen hebben uit andere landen die wel oorlog hebben gekend en die komen hier, die zijn anders, dat zien we ook. En hoe zorgen we dat die zich ook welkom voelen en zich kunnen vestigen in onze stad, dat is ook diversiteit. Dus wij moeten met zijn allen aan de slag en dat kunnen we alleen door te blijven vieren dat we divers zijn, door te blijven vieren dat het prachtig is dat we juist anders zijn maar dat we allemaal verwachten dat we gelijkwaardig worden behandeld. We gaan vieren met heel veel programma’s inderdaad, en voor jullie allemaal, zorg dat diversiteit iedere dag is, het hele jaar.

Niels Veenhuijzen, directeur bestuurde Scholen in de Kunst

En daarmee hebben we formeel ook de expositie geopend maar wat gaan we nou zien? We hebben werk van leerlingen, cursisten van scholende kunst in drie exposities die hier eigenlijk samenkomen en ik trap af namens Koen.

Koen Monen, hij is docent bij scholende de kunst maar kan hier zelf niet aanwezig zijn, dus ik neem even de eer voor hem waar. Ik vertel jullie en dat is wel bijzonder fijn aan ook bij bij wat Wethouder Paffen zei over de oorlog en wat oorlogen te weeg kunnen brengen op het gebied van het kunnen meedoen in een samenleving. Want we hebben het hier over leerlingen die uit Oekraïne komen. Tekeningen, zoals jullie kunnen zien, en die zijn door de leerlingen in zes tekenlessen gemaakt. En wat Koen heel duidelijk merkte, is de verhalen van deze kinderen, dat zullen jullie begrijpen, die zijn natuurlijk getekend door wat ze hebben meegemaakt. En het mooie van kunst en de kracht denk ik ook van kunst, is dat je door het maken van kunst dat verhaal een plek kan geven. Dus het heeft zeker voor deze kinderen tenminste twee betekenissen, dat verhaal ruimte geven maar ook iets misschien wel doorgeven aan de kijker, aan de bezoeker van deze expositie.

Cathelijne van Donger, Docent Scholen in de Kunst

Ik heb op woensdag twee tekenclubs met kinderen van 6 tot 9 en kinderen van 9 tot 12 en met hun hebben wij samen in drie lessen, de eerste drie lessen van dit schooljaar of lesjaar, cursusjaar, hebben we dit gemaakt.

En het was heel leuk om met zo’n groep van kinderen die elkaar deels nog helemaal niet kennen om dan gezamenlijk iets te maken en hoe dat dan ook verbindt. En ja, hoe kinderen dan samen gaan werken en we hebben het ook over thema gehad, de Grondwet en diversiteit. En sommige collega’s die vragen dan van, goh, is dat niet, dat ze nog heel jong zijn en snappen ze dan wel waar het over gaat? Maar eigenlijk snappen die ook, die allerkleinste kinderen heel goed waar het over gaat. En zo hadden we bij de Grondwet hadden we als idee van, nou ja, van wat zouden kinderen nou eigenlijk, want we hebben wel voor volwassenen is die grondwet gemaakt, maar wat zouden kinderen erin willen zetten als ze een grondwet zouden maken? En toen zei ik van, nou bijvoorbeeld, ik vind dat kinderen wel minstens alle kinderen op de wereld vier knuffels op een dag verdienen of verdienen mogen krijgen van hun. Sorry, ik heb niet begrepen, als even kan laten zien de tekeningen. Oh, de tekeningen ja ja, en toen zei een meisje van, ja maar ik krijg soms wel teveel knuffels van mijn ouders en toen zei ze van, toen zei ik van, nou dat is inderdaad ook heel erg belangrijk hè, zoiets zou in de kindergrondwet kunnen, dat je ook nee mag kunnen zeggen, dat ze ze zelf. Ja, je moet ook nee kunnen zeggen. Dus zij heeft een tekening gemaakt met, dat had ze zelf ook echt zelf zo onder woorden gebracht, je moet ook nee kunnen zeggen zei. Nee, je mag ook nee zeggen. Nee papa. Ja, nou ja, hoort ook andere dingen die weer minder leuk zijn natuurlijk over kinderen die ook gepest worden vanwege hun donkere kleur, je wit poepkleur op het schoolplein wordt genoemd. Nou, dat dat in zo’n eerste les hè, dat het gewoon besproken wordt onder kinderen en, ja, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder en heel veel docenten of, ik denk zowel basisschool of misschien ook, ook hier, schuwen dat toch wel om zo’n thema aan te gaan. Maar eigenlijk vinden de kinderen het zelf heel, heel belangrijk en ook, ja, goed dat het besproken wordt dus neem vooral een kijkje hier erin. Er staan ook dingen in als, oh ja, als je meer dan 3 ton hebt moet je €5000 afstaan aan kinderen met arme ouders. Waar kunnen we tekenen hè? Waar kunnen we tekenen, ja, ja, precies ja, en ze vonden het ook, dat moet ik ook nog zeggen, ze vonden het ook heel belangrijk dat ze ook gehoord worden. Dus sommige kinderen zeggen van, ik wil ook recht hebben op een huisdier, er zijn van allerlei dingen in, maar ze willen ook graag dat jullie het lezen en dat de wethouder er ook naar kijkt.

Yoka Kreeft, Kunstkids

Wij zijn kunstkids, wij werken in een wijk waar juist heel veel diversiteit is en waar de nadruk niet op kunst ligt. En juist wij willen die kunst en cultuur heel goed onder ogen brengen en die kinderen daarmee in contact brengen. Ik ben heel trots en juist doordat onze wijk zo divers is, is het heel erg mooi om dit te doen.

Het is heel bijzonder. Ik heb het jaar geopend met de Grondwet. Waar staat dat voor en dat vonden ze allemaal heel ingewikkeld maar ik heb alle culturen, alle culturen heb ik in mijn klas en dat niet alleen in mijn klas. We hebben nog meer klassen en dat is juist zo mooi en ik vroeg ook, zijn jullie wel eens gediscrimineerd? Nee, ze zit ook op een school waar heel erg veel diversiteit is en ik zeg, discrimineer jezelf wel eens? Nee, ik zeg oké, maar dat weet je echt zeker? Ja, ik zeg, oh, dus je hebt nog nooit iemand uitgescholden of wat dan ook, hoe die eruit ziet? Nou, toen werden ze ietsjes tammer, toen hadden ze iets meer, ik zeg, kijk, en dat is juist zo belangrijk dat je dat niet doet. Ik zeg, het is juist zo belangrijk dat je mensen accepteert net als dat jij wilt dat je mensen met jou omgaan en dat hebben ze laten zien, denk ik, toch, za, toch? Ze hebben echt, ja, ik ben, ik ben echt heel. Wij, wij zijn heel, zijn heel dankbaar.