Overzicht van publicaties

Categorie: Publicaties

Overzicht van door Art.1 Midden Nederland / Discriminatie Provincie Utrecht uitgegeven publicaties.

 • factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima”

  factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima”

  De factsheet “Nieuw Beleid Omtrent Voorschoolse Educatie en de Effecten op Minima” richt zich op de veranderingen in het Nederlandse voorschoolse onderwijssysteem. Het nieuwe systeem, toegankelijk voor alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, vervangt het oude systeem dat zich richtte op kinderen met een taalachterstand. Voorschoolse educatie, met financiering via kinderopvangtoeslag of gemeentelijke ondersteuning,…

 • Factsheet ‘De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs’

  Factsheet ‘De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs’

  De nieuwe wettelijke opdracht voor burgerschapsvorming in het funderend onderwijs in Nederland, ingevoerd per 1 augustus 2021, verduidelijkt en verscherpt de burgerschapsopdracht van 2006. Deze vernieuwing heeft tot doel het bevorderen van ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ en biedt scholen en de onderwijsinspectie meer duidelijkheid en houvast voor de invulling en het toezicht op burgerschapsonderwijs.…

 • Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

  Factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’

  De factsheet ‘Copingstrategieën van Slachtoffers van Discriminatie’ van dr. Jurriaan Omlo gaat dieper in op de manieren waarop slachtoffers van discriminatie reageren op stressvolle situaties. De focus ligt op het begrijpen van de diversiteit en complexiteit van copingstrategieën, die zowel cognitief, emotioneel als gedragsmatig kunnen zijn. Deze strategieën helpen slachtoffers om te gaan met de…

 • PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten van PINKPANEL worden gemeenten geadviseerd over thema’s als seksuele en gender diversiteit op de arbeidsmarkt, in de buurt, het uitgaansleven en zorginstellingen. Het PinkPanel onderzoek van Art.1MN, uitgevoerd tussen…

 • Roetveegpiet & Regenboogvlag in provincie Utrecht

  Roetveegpiet & Regenboogvlag in provincie Utrecht

  Roetveegpiet in Utrecht de norm In de provincie Utrecht kiezen steeds meer gemeenten voor roetveegpieten tijdens het Sinterklaasfeest. De figuur van Zwarte Piet staat al jaren ter discussie in Nederland. Belangrijke factoren in deze discussie zijn beschuldigingen van raciale stereotypering en de roep om een inclusievere samenleving. Actiegroepen zoals KOZP voeren actief campagne tegen de…

 • Publicaties Anti-Zwart racisme / slavernijverleden

  Publicaties Anti-Zwart racisme / slavernijverleden

  Overzicht van onze producten over Anti-Zwart racisme/ slavernijverleden die openbaar beschikbaar zijn: Koloniale routes over slavernij in het Westen Route van Verzoening – Amersfoort kent een rijke historie met geweldige verhalen over het ontstaan van deze Keistad, maar wist je dat er achter veel van deze verhalen ook een schaduwzijde schuilt? De Route van Verzoening vertelt…

 • Factsheet “Stop Hanky Panky Shanghai”

  Factsheet “Stop Hanky Panky Shanghai”

  Verjaardagsliedje minder onschuldig dan gedacht. Anti-Aziatisch racisme in kinderliedje. De factsheet “Stop Hanky Panky Shanghai” werpt licht op een kinderliedje dat onbedoeld anti-Aziatisch racisme in Nederlandse scholen belichaamt. Dit liedje, gezongen op de melodie van “Happy Birthday to You”, gaat gepaard met het trekken aan de ooghoeken om ‘spleetoogjes’ te imiteren, een gebaar dat gericht…

 • Factsheet ‘De Doorwerking van het Slavernijverleden in het Heden”

  Factsheet ‘De Doorwerking van het Slavernijverleden in het Heden”

  160 Jaar herdenking wettelijke afschaffing van de slavernij en hoe het slavernijverlden doorwerkt in het heden. In het teken van de 160-jarige herdenking van de afschaffing van de slavernij, belicht de factsheet ‘Doorwerking van het Slavernijverleden in het Heden’ van Art1. Midden Nederland de voortdurende invloed van het slavernijverleden op onze maatschappij. Dit document verkent…

 • Factsheet: Straatintimidatie bij Aziatische vrouwen

  Factsheet: Straatintimidatie bij Aziatische vrouwen

  Hyper-seksualisering en objectivering van Aziatische vrouwen Aziatische vrouwen hebben te maken met specifieke vorm van straatintimidatie. Deze vorm van intimidatie, variërend van ongepaste opmerkingen tot fysiek achtervolgen, is ingebed in diepgewortelde culturele stereotypen. De vormen van straatintimidatie richting Aziatische vrouwen komt voort uit een fetisjisering van de Aziatische vrouw. Hierbij wordt het uiterlijk van Aziatische…

 • Factsheet: Op gepaste wijze excuses aanbieden voor effecten koloniaal verleden

  Factsheet: Op gepaste wijze excuses aanbieden voor effecten koloniaal verleden

  Excuses voor Slavernij: Nederland op de Weg naar Erkenning en Herstel Nederland staat voor een belangrijke historische opgave: het erkennen van haar rol in de slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel. Deze factsheet biedt een diepgaande blik op de noodzaak en de complexiteit van het aanbieden van excuses voor deze donkere periode in de Nederlandse geschiedenis.…