Monitor Discriminatie

Monitor Discriminatie

Aard en omvang van discriminatie-incidenten binnen de provincie Utrecht

Jaarlijks brengt Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) de ‘Monitor Discriminatie Provincie Utrecht’ uit, een belangrijk instrument in onze strijd tegen discriminatie en voor een inclusievere samenleving. De monitor biedt een overzicht van discriminatiecijfers van diverse instantie en is instrumenteel voor het documenteren, begrijpen, en uiteindelijk verminderen van discriminatie in onze regio

Bernice Calmes (zij/haar)
Directeur

Telefoon: 030 – 232 86 66
Mail: b.calmes@art1mn.nl

Monitor Discriminatie Provincie Utrecht

Gedetailleerd beeld aard & omvang discriminatie incidenten

De monitor streeft ernaar een helder en gedetailleerd beeld te geven van de aard en omvang van discriminatie-incidenten binnen de provincie Utrecht. Deze inzichten zijn van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van gerichte interventies, het informeren van beleidsmakers, en het verhogen van het publieke bewustzijn over discriminatie. Het document fungeert als een barometer voor de sociale gezondheid van onze regio, waarbij trends en patronen in discriminatie worden geïdentificeerd en geanalyseerd.

Publicaties

Vanaf 2019 publiceren wij de Monitor Discriminatie Provincie Utrecht. Klik op de illustratie om het rapport te lezen of te downloaden

Monitor Discriminatie 2021 Provincie Utrecht
Monitor Discriminatie Provincie Utrecht 2020
Monitor Discriminatie 2019 Provincie Utrecht

Aanpak en Gegevensbronnen

De monitor verzamelt gegevens van verschillende bronnen, waaronder Art.1 MN zelf, de politie-eenheid Midden-Nederland en het College voor de Rechten van de Mens. Deze gelaagde aanpak zorgt ervoor dat we een breed spectrum aan discriminatie-incidenten kunnen vastleggen, van individuele ervaringen tot officiële aangiftes en juridische procedures. Cruciaal is dat we ons niet beperken tot wettelijk beschermde discriminatiegronden, maar ook aandacht hebben voor ervaren discriminatie op niet-wettelijke gronden.

En dan is dit een promo

De ruimte wordt nu gebruikt om het een of andere onder de aandacht te brengen. Dat kan een event zijn, of een zojuist gepubliceerde factsheet. Eigenlijk kan het van alles en nog wat zijn. Zolang het maar tekst is.
En een linkje naar meer info