PINK PANEL

Pinkpanel

Onderzoek naar veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen in regio Utrecht

Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten van PINKPANEL worden gemeenten geadviseerd over thema’s als seksuele en gender diversiteit op de arbeidsmarkt, in de buurt, het uitgaansleven en zorginstellingen.

Miny van Haestregt (zij/haar)
Coördinator Meldpunt Discriminatie

Telefoon: 030 – 232 86 66

Onderzoek Veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen Regio Utrecht

Opzet onderzoek Pinkpanel

PinkPanel is een digitaal onderzoekspanel specifiek gericht op de LHBTI-gemeenschap in de provincie Utrecht. Het panel omvat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Jaarlijks worden digitale enquêtes uitgevoerd, met als doel inzichten en ervaringen van deze specifieke doelgroep te verzamelen.

De enquêtes bevatten vragen over diverse maatschappelijke domeinen, met specifieke aandacht voor de gelijke dan wel ongelijke behandeling van de LHBTI-gemeenschap. De enquêtes bestrijken verschillende levenssferen, waaronder de werkomgeving, sociale interacties tijdens uitgaansgelegenheden en de woonomgeving van de deelnemers. Het instrument biedt een platform voor de LHBTI-gemeenschap om hun ervaringen te delen, wat bijdraagt aan een dieper inzicht in hun uitdagingen binnen de samenleving.

Beleidsondersteuning Inclusie & Diversiteit

De verzamelde gegevens zijn van groot belang voor het ondersteunen van inclusie en diversiteit. Ze vormen een basis voor het ontwikkelen van beleid en initiatieven gericht op het verbeteren van de positie van LHBTI-personen in Utrecht. Deze projectpagina presenteert de onderzoeksresultaten van PinkPanel van de afgelopen jaren, bedoeld als informatieve bron voor beleidsmedewerkers.

Jeetje! Nog een promo. Het moet niet gekker worden!

De ruimte wordt nu gebruikt om het een of andere onder de aandacht te brengen. Dat kan een event zijn, of een zojuist gepubliceerde factsheet. Eigenlijk kan het van alles en nog wat zijn. Zolang het maar tekst is.
En een linkje naar meer info

Factsheets Pinkpanel Onderzoek

Download hier de factsheets van het Pinkpanel onderzoeken van de afgelopen jaren.

Factsheet Pinkpanel onderzoek 2023 - Onderzoek Veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen Regio Utrecht
Factsheet Pinkpanel onderzoek 2019 - Onderzoek Veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen Regio Utrecht
Factsheet Pinkpanel onderzoek 2022 - Onderzoek Veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen Regio Utrecht
Factsheet Pinkpanel onderzoek 2018 - Onderzoek Veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen Regio Utrecht
Factsheet Pinkpanel onderzoek 2020/2021 - Onderzoek Veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen Regio Utrecht
Factsheet Pinkpanel onderzoek 2017 - Onderzoek Veiligheidsbeleving LHBTIQ+ personen Regio Utrecht

Naam(Vereist)