Onderzoeksresultaten PinkPanel 2020/2021:

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

, , ,

Tags:

Veiligheidsgevoelens en discriminatie-ervaringen van LHBTIQ+ communictie in kaart gebracht

Door middel van de enquête PinkPanel doen wij onderzoek naar de discriminatie-ervaringen en veiligheidsgevoelens van LHBTIQ+ personen in de regio Utrecht. Van de 109 ondervraagden gaf 18% aan de eigen wijk niet veilig te vinden om hand in hand te lopen met een partner. Onder inwoners van de gemeente Utrecht lag dit percentage op 22%. 30% van de ondervraagden was niet tevreden over hoe er in de zorg met hun genderidentiteit of genderexpressie wordt omgegaan. Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft ook aan het gedrag en uiterlijk aan te passen of plekken te vermijden om zo veiliger te zijn.

In opdracht van de Gemeente Utrecht brengen wij door middel van de enquête PinkPanel inzicht in de veiligheidsgevoelens en discriminatie-ervaringen van LHBTIQ+ personen (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender-, intersekse en queer personen; met deze afkorting en het plusteken willen wij iedereen onder de paraplu van seksuele, gender- en seksediversiteit aanspreken). Ook bieden we in de infographic een vergelijking met de resultaten van 2019. Het is opvallend dat de ondervraagden hun eigen wijk minder veilig vonden om hand in hand te lopen dan bij de vorige enquête. 11% vond het onveilig om in 2019 in de eigen buurt hand in hand te lopen met een partner (14% voor inwoners gemeente Utrecht). In 2020/2021 gaat het om 18% van alle respondenten en 22% van inwoners van Utrecht.

Het valt ook op dat mensen in 2020/2021 minder last hadden van vervelende opmerkingen op hun werk en opleiding dan in 2019. Het ligt voor de hand dat dit verband heeft met de coronapandemie. Ook werden er minder verhalen gedeeld van vervelende ervaringen tijdens het uitgaan. Verder is het overgrote deel van de resultaten vergelijkbaar met 2019.

Discriminerende opmerkingen in de eigen woonomgeving leiden tot aanpassing gedrag LHBTIQ+ personen

18% van de ondervraagden gaf aan het afgelopen jaar in de eigen wijk last te hebben gehad van bijvoorbeeld discriminerende opmerkingen, een onveilig gevoel of uitschelden. In 2019 lag dit aantal op 22%. 38% van de respondenten doet een aanpassing aan het eigen gedrag of uiterlijk om zo de veiligheid te waarborgen.

25% LHBTIQ+ community ervaart discriminatie op werkvloer of opleiding

Hoewel de overgrote meerderheid in ieder geval naar sommige mensen open kan zijn over de eigen geaardheid of genderidentiteit (97%), had meer dan een kwart van de ondervraagden last van vervelende opmerkingen op het werk of tijdens de opleiding. Opmerkingen zoals “Die flikkers van tegenwoordig!” en “Maar jij bent toch geen echte jongen?

Uitkomen voor je genderidentiteit in de zorg en bij overheidsinstanties kan dat?

Bijna drie kwart ondervraagden gaf aan altijd open te kunnen zijn over de eigen geaardheid en genderidentiteit in het ziekenhuis, verpleeghuis of bij de thuiszorg. 4% gaf aan dat niet te doen. Bij de zorg in brede zin is er gevraagd hoe er met aanspreekvormen wordt omgegaan, zoals hij, zij, meneer of mevrouw. Bijna de helft (41%) van de mensen geeft aan dat dit (bijna) altijd goed gaat. Echter doet 29% zich voor het gemak voor als cisgender (iemand die zich identificeert met het toegewezen geboortegeslacht). Iemand gaf aan van huisarts te zijn gewisseld. Bij overheidsinstanties zijn de cijfers wat verrassend in vergelijking met 2019: bij minder mensen ging het over het algemeen goed en bij meer mensen ging het soms of vaak fout. Echter waren er ook meer mensen niet open over hun gender.

Openlijk uitkomen voor je genderidentiteit bij uitgaan blijft moeilijk

30% van de ondervraagden ervoer het afgelopen jaar discriminatie of intolerantie tijdens het uitgaan. Er werden 19 incidenten genoemd, logischerwijs een stuk minder dan bij de vorige enquête. 33% gaf aan geen vervelende ervaringen te hebben gehad omdat zij zich tijdens het uitgaan aanpassen of bepaalde plekken vermijden. Op andere plekken in het openbaar gaf 27% aan één of meerdere malen discriminatie of intolerantie te hebben ervaren. Eén persoon gaf aan erop aangesproken te worden dat zij afstand moest houden van haar partner ook al horen zij tot hetzelfde huishouden.

Sporten in verenigingsverband meer geaccepteerd voor LHBTQ+, transpersonen ervaren meer weerstand

Bijna de helft van de ondervraagden sport niet. De mensen die wel sporten gaan veelal naar een sportschool, vaak omdat men zich daar prettiger bij voelt. De mensen die wel bij een vereniging sporten geven echter in veel gevallen aan dat zij open kunnen zijn over hun identiteit. De acceptatie van transpersonen in de sport kan echter nog veel beter: “Een scheidsrechter zei dat ik me voordeed als man om een wedstrijd te mogen spelen”. Ook benoemde iemand hoe in de reglementen voor kleding geen rekening wordt gehouden met transpersonen