Utrechtse Heuvelrug neemt stappen tegen discriminatie op woningmarkt

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

Tags:

Bewoners van de dorpen in de Utrechtse Heuvelrug die geconfronteerd worden met oneerlijke verhuurpraktijken, hebben nu de mogelijkheid om hun ervaringen te delen via een nieuw digitaal meldpunt. Dit initiatief, gestart door de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de naam ‘Klacht over Huren’, is een directe respons op de recent geïmplementeerde Wet Goed Verhuurderschap, die sinds 1 januari 2024 in werking is getreden.

Cruciale stap in de strijd tegen onrechtvaardige verhuurpraktijken

Art1MN – Discriminatie Provincie Utrecht benadrukt het belang van de Wet Goed Verhuurderschap als een cruciale stap in de strijd tegen onrechtvaardige verhuurpraktijken. De wet is ontworpen om de rechten van woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen door strenge eisen te stellen aan verhuurders en verhuurbemiddelaars. Deze vereisten omvatten het voorkomen en bestrijden van discriminatie en intimidatie, het stellen van een maximum aan de waarborgsom, het verbieden van onredelijke servicekosten, en het verplicht stellen van een schriftelijke huurovereenkomst die de huurder informeert over zijn of haar rechten en plichten. Tevens wordt er een halt toegeroepen aan de praktijk van dubbele bemiddelingskosten door bemiddelaars. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten verdergaande bevoegdheden om op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden, met waarschuwingen en zo nodig het opleggen van dwangsommen.

Het meldpunt ‘Klacht over Huren’ is online bereikbaar via www.heuvelrug.nl/meldpunt-klacht-over-huren.

Melding stelt de gemeente in staat om specifieke acties te ondernemen tegen verhuurders die misbruik maken van hun machtspositie. Zowel huurders, woningzoekenden als omwonenden kunnen gebruikmaken van dit kosteloze en anonieme platform om hun klachten kenbaar te maken. De gemeente Utrechtse Heuvelrug onderneemt samen met Art1MN – Discriminatie Provincie Utrecht actie tegen misstanden in de verhuursector.

,,De wooncrisis is een acute uitdaging, en de toegang tot betaalbare en geschikte woonruimte is beperkt, wat de positie van huurders kwetsbaar maakt. Dit geldt ook voor onze gemeente,” stelt wethouder Rob Jorg (Wonen). “Dankzij deze wet kunnen we als gemeente goed verhuurderschap bevorderen en ongewenst verhuurgedrag effectief aanpakken in onze dorpen.”