Dossier Arbeidsmarktdiscriminatie

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

,

Tags:

Wet en regelgeving omtrent Arbeidsmarktdiscriminatie

Voor werkgevers en selecteurs is de gelijke behandelingswetgeving nog vaak een onbekend gebied. Dat er niet geselecteerd mag worden op iemands afkomst is over het algemeen duidelijk, maar onduidelijkheid over de nuances in de gelijke behandelingswetgeving blijven bestaan. Hoe zit het bijvoorbeeld als iemand met een bepaald accent praat? Mag diegene vanwege dat accent worden afgewezen? Of is er dan sprake van discriminatie. Art.1 Midden Nederland probeert u middels dit document inzicht te geven in deze materie.

In dit dossier wordt een toelichting gegeven op wat discriminatie is, op welk facetten van de arbeidsmarkt bescherming wordt genoten en welke discriminatiegronden in de gelijke behandelingswetgeving staan beschreven. Daarnaast worden enkele veel gestelde vragen uit- en toegelicht. Het dossier bevat verwijzingen naar gelijke behandelingswetgeving en oordelen van het College voor de Rechten van de Mens.