Werken aan inclusie & diversiteit in de wijk

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

Tags:

Trainers Inclusiecoaching sluiten opleiding succesvol af

Na een week van trainingen, intensieve oefeningen, diepgravende gesprekken, tranen en veel plezier kon de tweede train-de-trainer sessie succesvol worden afgesloten. De 21 cursisten hebben de training Inclusiecoaching met goed gevolg doorlopen en kunnen de methodiek nu in hun eigen wijk en organisatie in praktijk brengen.

Tweede lichting Inclusiecoaches is klaar om in hun wijk te werken aan inclusie & diversiteit

De training is ontwikkeld door Art.1 Midden Nederland en Prof. Yvonne Siep. Centraal in de training Inclusiecoaching staat de Kritische Reflectie Methode, een dialoog-methode om gesprekken over discriminatie en inclusie te kunnen begeleiden en onderling begrip en verbinding te vergroten.

Ruim 35 wijkwerkers en community leaders hebben de trainingen inclusie-coaching inmiddels achter de rug en brengen het in de praktijk in ondermeer Gemeente De Bilt, Gemeente Zeist, Gemeente Amersfoort en Gemeente Utrecht.

Inclusiecoaching

Op lokaal niveau werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve samenleving. Meer weten? Ga naar de website https://inclusiecoaching.nl