Gediscrimineerd door manege om geloofsovertuiging?

Een vrouw kan niet aantonen dat Manege Castellum V.O.F. haar dochters discrimineerde.

College voor Rechten van de Mens
Bekijk de volledige uitspraak: Oordeelnummer 2020-111 dd 10-12-2020

Trefwoord: Aanbieden goederen en diensten, Dienstverlening Godsdienst, Aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen en diensten
Discriminatiegrond: Godsdienst
Terrein: Goederen en diensten – Overige

Situatie

De minderjarige dochters van de vrouw volgden bij Manege Castellum in 2017 paardrijlessen. Mei 2019 schreven zij zich wederom in. Tijdens de eerste paardrijles gaven zij aan geen handen te willen schudden met de mannelijke instructeur, en hem geen high five te willen geven, vanwege hun geloofsovertuiging. De instructeur meldde dit voorval bij de manegehoudster, die daarop met de ouders in gesprek is gegaan. Er is een conflict ontstaan naar aanleiding van dit gesprek.

De vrouw vindt dat zij, haar man en haar dochters vanwege hun geloofsovertuiging zijn gediscrimineerd. In het contact met de manege zou hen duidelijk zijn gemaakt dat zij vanwege het niet handen willen schudden niet meer welkom waren op de manege.

Manege Castellum stelt dat er sprake is geweest van een misverstand. De managehoudster heeft slechts bespreekbaar willen maken of de instructeur de meisjes in geval van nood mocht aanraken. In een later (telefoon)gesprek is weliswaar gezegd dat de meisjes misschien beter een andere manege konden zoeken, maar dat moet worden gezien in het licht van de verstoorde verhouding die er op dat moment al was.

Beoordeling

Het is aan de vrouw om voldoende feiten aan te dragen die onderscheid kunnen doen vermoeden. Het College oordeelt dat zij daarin niet is geslaagd: partijen spreken elkaar tegen met betrekking tot wat er precies is gezegd en voorgevallen. Hierdoor kan het College niet vaststellen dat er sprake is geweest van enig onderscheid.

Oordeel

Manege Castellum V.O.F. heeft geen verboden onderscheid op grond van geloofsovertuiging gemaakt jegens de vrouw en haar dochters