Gediscrimineerd door koor om lichamelijke beperking?

Vereniging Vrouwenkoor Malaika discrimineerde een vrouw die gebruik maakt van een rolstoel door haar af te wijzen als koorlid.

College voor Rechten van de Mens
Bekijk de volledige uitspraak: Oordeelnummer 2018-144 dd 21-12-2018

Trefwoord: Aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen en diensten, Cultuur, Aanbieden goederen en diensten, Handicap, Chronische ziekte, Doeltreffende aanpassing
Discriminatiegrond: Handicap of chronische ziekte
Terrein: Goederen en diensten – Overige

Situatie:

Een vrouw heeft een fysieke beperking en maakt als gevolg daarvan gebruik van een rolstoel. Zij wil graag lid worden van Vrouwenkoor Malaika en heeft twee koorrepetities bijgewoond. Het koor wijst de vrouw in een e-mail af, omdat het koor staande zingt en soms een choreografie in haar optreden verwerkt. Het koor schrijft dat de kwaliteit van het geluid van een zittend persoon anders en minder van sterkte en klank is, waardoor de totale klankkleur en kwaliteit van het koor verandert.

De vrouw reageert hier op en schrijft dat zij goed zittend kan zingen en dat dit geen invloed heeft op het geluid en de klankkleur. Verder vraagt zij om doeltreffende aanpassingen. Het koor geeft vervolgens in een e-mail aan dat de dirigente en de koorleden tot de conclusie zijn gekomen dat er geen match is tussen de vrouw en de koorleden en de dirigente. Daarbij verwijst het koor naar zowel de persoon van de vrouw als naar haar zangmogelijkheden en klank van haar stem. De vrouw stelt dat het koor haar heeft gediscrimineerd door haar af te wijzen omdat zij gebruik maakt van een rolstoel.

Het koor geeft toe dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit was zeker niet haar bedoeling. Zij had de indruk dat het niveauverschil tussen de staande zangers en de vrouw afbreuk zou doen aan de kwaliteit van het koor. Bovendien was ook het gedrag van de vrouw een reden om haar af te wijzen als koorlid.

Beoordeling:

In de wet gelijke behandeling voor mensen met een beperking, de WGBH/CZ, is bepaald dat het niet is toegestaan om onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte te maken bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit betekent dat een aanbieder van diensten, zoals een het Vrouwenkoor Malaika, moet zorgen voor een doeltreffende aanpassing. Het College stelt vast dat het feit dat de vrouw gebruik maakt van een rolstoel een rol heeft gespeeld bij de afwijzing. Dat er nog andere redenen waren voor de afwijzing, maakt niet dat er geen onderscheid is gemaakt. Er is niet alleen sprake van onderscheid als de handicap of chronische ziekte de enige reden is geweest om haar af te wijzen, maar ook als deze grond daarbij mede een rol heeft gespeeld. Bovendien heeft het koor niet onderzocht hoe deelname van de vrouw aan het koor wel mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Zij is niet ingegaan op het verzoek om doeltreffende aanpassingen, terwijl dit wel van haar had kunnen worden verwacht. Hiermee discrimineerde Vereniging Vrouwenkoor Malaika de vrouw op grond van haar handicap.

Oordeel

Vereniging Vrouwenkoor Malaika heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.