Gediscrimineerd om afkomst of leeftijd?

OrangeValley B.V. discrimineerde een Marokkaanse man niet op grond zijn afkomst en/of leeftijd door hem af te wijzen voor de functie van financieel medewerker.

College voor Rechten van de Mens
Bekijk de volledige uitspraak: Oordeelnummer 2018-131 dd 06-12-2018

Trefwoord: Bewijslast, Werving, Bedrijfsleven, Werving & Selectie, Leeftijd, Ras
Discriminatiegrond: Ras, Leeftijd
Terrein: Arbeid – Werving en Selectie

Situatie

Een man solliciteerde tweemaal met verschillende motivatiebrieven en een vergelijkbaar cv naar de functie van financieel medewerker bij OrangeValley B.V., eenmaal onder zijn eigen naam en eenmaal onder een Nederlandse naam. Hij werd onder zijn eigen naam afgewezen voor de functie en onder de Nederlandse naam uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Hij ging onder de Nederlandse naam naar het sollicitatiegesprek. Tijdens dat gesprek kreeg hij te horen dat in de ronde waarin hij onder zijn eigen naam solliciteerde alleen mensen van boven de vijftig jaar waren uitgenodigd voor een gesprek. Volgens de man discrimineerde het bedrijf hem vanwege zijn afkomst en/of leeftijd. OrangeValley betwist dat. Zij wees de man af voor de functie omdat onder meer de motivatiebrief onder zijn eigen naam spelfouten en foutieve zinsopbouw bevatte.

Toelichting

Een werkgever mag bij de werving en selectie geen onderscheid op grond van afkomst en/of leeftijd maken. Het is aan de man om feiten aan te voeren die onderscheid op grond van zijn afkomst en/of leeftijd kunnen doen vermoeden. Daar is de man niet in geslaagd. Vast is komen te staan dat OrangeValley de voorkeur gaf aan kandidaten die 24-28 uur wilden werken, terwijl de man onder zijn eigen naam een aanstelling van minimaal 32 uur wenste. Ook is vast komen te staan dat de man verschillende motivatiebrieven meestuurde bij zijn sollicitaties. OrangeValley toonde gemotiveerd aan dat zij op basis van de motivatiebrief, het cv en de urenomvang van het contract de man onder zijn eigen naam afwees voor de functie. Het feit dat de man na zijn afwijzing nogmaals solliciteerde onder een Nederlandse naam en vervolgens wel werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, maakt dit niet anders. Vast is komen te staan dat OrangeValley tussen de eerste en de tweede sollicitatie van de man de functie-inhoud en de urenomvang had aangepast omdat zij geen geschikte kandidaat had gevonden voor de functie. Er was daarom geen sprake van identieke functies. Ten aanzien van leeftijdsdiscriminatie verwees de man naar een beeld- en geluidbestand van het sollicitatiegesprek, dat hij had opgenomen. Daarin waren geen aanwijzingen te ontdekken dat bij de afwijzing de leeftijd van de man een rol speelde. Daarom oordeelt het College dat OrangeValley de man niet discrimineerde op grond van afkomst en/of leeftijd door hem af te wijzen voor de functie van financieel medewerker.

Oordeel College

OrangeValley B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van ras en/of leeftijd gemaakt.