Afgewezen om afkomst voor administratieve functie?

CAL Trading B.V. discrimineerde een Marokkaanse man op grond van zijn afkomst door hem af te wijzen voor de functie van administratief medewerker.

CAL Trading B.V. discrimineerde een Marokkaanse man op grond van zijn afkomst door hem af te wijzen voor de functie van administratief medewerker.

College voor Rechten van de Mens
Bekijk de volledige uitspraak: Oordeelnummer 2018-129 dd 06-12-2018

Trefwoord: Selectie, Ras, Bewijslast, Bedrijfsleven, Werving & Selectie
Discriminatiegrond: Ras
Terrein: Arbeid – Werving en Selectie

Situatie

Een man solliciteerde tweemaal met eenzelfde brief en een vergelijkbaar cv naar de functie van administratief medewerker bij CAL Trading B.V, eenmaal onder zijn eigen naam en eenmaal onder een Nederlandse naam. Hij werd onder zijn eigen naam afgewezen voor de functie en onder de Nederlandse naam op de dag van zijn afwijzing uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Volgens de man discrimineerde het bedrijf hem vanwege zijn afkomst.
CAL Trading B.V. voert aan dat zij in de hectische omstandigheden min of meer willekeurig uit de stapel brieven een aantal cv’s selecteerde, die in grote lijnen aansloten bij de functievereisten. Daaronder zat het cv van de man onder de Nederlandse naam, die zij vervolgens uitnodigde voor een sollicitatiegesprek.

Toelichting

Een werkgever mag bij de werving en selectie geen onderscheid op grond van afkomst maken. Het is aan de man om feiten aan te voeren die onderscheid op grond van zijn afkomst kunnen doen vermoeden. Daar is de man in geslaagd. Daarom ligt het op de weg van CAL Trading B.V. om te bewijzen dat zij de man niet discrimineerde. Hier is CAL Trading B.V. niet in geslaagd. Het is vaste oordelenlijn van het College dat procedures inzichtelijk, controleerbaar en systematisch moeten zijn om ongelijke behandeling van sollicitanten te voorkomen. Daarvan was geen sprake. Vast is komen te staan dat CAL Trading B.V. een willekeurige selectie maakte, zonder dat zij daarbij een procedure voerde die inzicht gaf in de selectiecriteria. Daarom oordeelt het College dat CAL Trading B.V. de man discrimineerde op grond van afkomst door hem onder zijn eigen naam af te wijzen voor de functie van administratief medewerker.

Oordeel College

CAL Trading B.V. heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.