Afgewezen om Arabische naam door Bijenkorf?

Magazijn “De Bijenkorf” B.V. discrimineerde een man niet door hem af te wijzen na sollicitatie onder eigen Arabische naam en uit te nodigen na sollicitatie onder Nederlands klinkende naam. Wel werd zijn discriminatieklacht onzorgvuldig behandeld.

College voor Rechten van de Mens
Bekijk de volledige uitspraak: Oordeelnummer 2021-18 dd 25-02-2021
Trefwoord: Behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking, Ras Klachtbehandeling, Sollicitatie, Werving & Selectie
Discriminatiegrond: Ras
Terrein: Arbeid – Werving en Selectie Arbeid – Klachtbehandeling

Situatie

De Bijenkorf vroeg naar verkoopmedewerkers herenmode voor het filiaal in Utrecht.Een man, met een Arabische naam, solliciteerde naar deze functie. De Bijenkorf stuurde een afwijzing. De man solliciteerde opnieuw. Deze keer gebruikte hij een Nederlands klinkende naam, andere contactgegevens en liet hij de beheersing van de Arabische taal op zijn cv weg. Verder was de sollicitatie hetzelfde. De Bijenkorf nodigde de man vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek. In dit gesprek laat de man weten zich gediscrimineerd te voelen. De Bijenkorf zegt toe uit te zoeken wat er is gebeurd. In een vervolggesprek stelt De Bijenkorf dat van discriminatie geen sprake was. De man vindt dat hij is gediscrimineerd. De Bijenkorf ontkent dit.

Beoordeling

De beiden sollicitaties van de man waren nagenoeg gelijk en vonden kort na elkaar plaats. Omdat De Bijenkorf de man afwees onder zijn eigen Arabische naam en hem met de Nederlands klinkende naam wel uitnodigde voor een sollicitatiegesprek, bestaat het vermoeden van discriminatie. De Bijenkorf stelt dat zij, met het oog op de nadere vakantieperiode, had besloten ook minder passende kandidaten uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatie van de man onder de Nederlands klinkende naam kwam vlak na dit besluit binnen, waardoor de man toen wel is uitgenodigd. De Bijenkorf geeft aan een divers personeelsbestand te hebben en in dezelfde periode dat de man is afgewezen voor de functie een kandidaat die een Arabisch klinkende naam heeft te hebben aangenomen voor de functie. Het College stelt vast dat De Bijenkorf haar verhaal met bewijsmiddelen kan onderbouwen. Daarom oordeelt het College dat De Bijenkorf de man niet discrimineerde vanwege zijn Arabische naam.

Wel heeft De Bijenkorf de discriminatieklacht van de man onzorgvuldig behandeld. De Bijenkorf heeft onvoldoende gedaan om dat de klacht zorgvuldig te onderzoeken en de bevindingen terug te koppelen aan de man.

Oordeel

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Magazijn “De Bijenkorf” B.V. jegens de man geen verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt. Wel heeft De Bijenkorf de klacht van de man onzorgvuldig behandeld.