Inclusie Coaching: werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve samenleving

Korte samenvatting

i-Coaching is een nieuwe methodiek gebaseerd op internationale methodes van conflicthantering, de narratieve methode en kritische reflectie. Met deze methode ontwikkel je een basishouding met vaardigheden die ervoor zorgt dat je onderdrukkende systemen gaat doorzien, door conflicten kunt navigeren en tot nieuwe werkwijzen komt. Zo kunnen, als individu, als groep en als gemeenschap, patronen worden doorbroken die schade en trauma veroorzaken.

Inclusiecoaching Op lokaal niveau werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve samenleving

Het I-coaching traject is bedoeld voor professionals uit het sociaal domein en vrijwilligers vanaf 18 jaar die zichzelf zien als verbinders en op zoek zijn naar instrumenten en handvaten om vooral de moeilijke gesprekken te kunnen blijven voeren en het dialoog in de eigen gemeenschap levend te houden.

Inclusiecoaching: op lokaal niveau werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve samenleving

Inspiratiesessie

inspirerende kennismaking met Inclusie coaching

sessie van 2 a 3 uur
minimaal 5 deelnemers
afgestemd op uw organisatie

Basistraining

Praktische & intensief. Direct toepasbaar in uw praktijk

2 sessies van 3 uur
minimaal 5 deelnemers
afgestemd op uw organisatie

Train de Trainer

Leer in 5 dagen alle in’s & outs, de basis voor trainers

5 intensieve dagen (aaneengesloten)
maximaal 20 deelnemers

Wat is het doel van i-Coaching?

 • Vertrouwen te kweken en een veilige dialoog omgeving te creëren
 • Een voorval van discriminatie of uitsluiting te ontleden en te analyseren: Wat is er precies gebeurd? Op welk niveau? Waar doet het pijn? Bij wie? Waarom?
 • Zichtbare en onzichtbare elementen bij een geval van discriminatie of uitsluiting zichtbaar te maken
 • Een sociaal vangnet te creëren voor alle betrokkenen: Hoe kunnen bewoners elkaar opvangen en een gezamenlijk gedragen actieperspectief ontwikkelen? Hoe houden wij het samen uit? Wat is daarvoor nodig? Hoe houden wij de wijk of buurt leefbaar voor ons allemaal?

Het i-Coaching-traject is gebaseerd op de volgende kerndoelen:

 • Het versterken van lokale vaardigheden en gemeenschappen
  i-Coaching is een aanpak die uitgaat van de lokale context, de sociale dynamiek in de betreffende groep. i-Coaching maakt gebruik van mogelijkheden en talenten die aanwezig zijn in de betrokken personen. Zo wordt er gezocht naar lokale oplossingen voor lokale problemen.
 • Actieve participatie
  i-Coaching nodigt alle deelnemers uit om actief betrokken te zijn bij het bewustwordingsproces, het onderzoek en de onderhandelingen over de mogelijke afspraken of oplossingen.
 • Narratieve benadering
  i-Coaching zet het delen van levensverhalen en ervaringen centraal en erkent het belang van (h)erkenning en de unieke context van deze verhalen. De narratieve benadering ziet levens als verhalen; verhalen die we zelf vormgeven, verhalen waar we instappen of verhalen die door anderen verteld worden.

Doelgroep
Het traject is in principe bedoeld voor vrijwilligers en professionals in het sociaal domein die zichzelf zien als verbinders en op zoek zijn naar instrumenten en handvaten om vooral de moeilijke gesprekken te kunnen blijven voeren en het dialoog in de eigen gemeenschap levend te houden.

We informeren je graag over de uitgebreide educatie en trainingsmogelijkheden. Vul svp onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. We nemen dan ter verdere afstemming op korte termijn contact met je op.

Naam(Vereist)
Trainingen & opleidingen
Ik ontvang graag meer informatie over de volgende trainingen / workshops”