Overzicht van publicaties

Tag: factsheet

 • Factsheet Woonwagenperspectief Roma & Sinti

  Factsheet Woonwagenperspectief Roma & Sinti

  Complexe historie en huidige situatie In deze factsheet over de woonwagengeschiedenis en het perspectief van Roma en Sinti in Nederland, wordt de complexe historie en huidige situatie van deze gemeenschappen uitgelicht. Al eeuwenlang kenmerken Roma en Sinti zich door hun nomadische levenswijze, die geworteld is in beroepen als muzikant, paardenhandelaar, en tapijtenverkoper. Ondanks een aanvankelijke…

 • Factsheet ‘De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs’

  Factsheet ‘De nieuwe wettelijke opdracht burgerschap voor het funderend onderwijs’

  De nieuwe wettelijke opdracht voor burgerschapsvorming in het funderend onderwijs in Nederland, ingevoerd per 1 augustus 2021, verduidelijkt en verscherpt de burgerschapsopdracht van 2006. Deze vernieuwing heeft tot doel het bevorderen van ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ en biedt scholen en de onderwijsinspectie meer duidelijkheid en houvast voor de invulling en het toezicht op burgerschapsonderwijs.…

 • PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten van PINKPANEL worden gemeenten geadviseerd over thema’s als seksuele en gender diversiteit op de arbeidsmarkt, in de buurt, het uitgaansleven en zorginstellingen. Het PinkPanel onderzoek van Art.1MN, uitgevoerd tussen…

 • Factsheet “Stop Hanky Panky Shanghai”

  Factsheet “Stop Hanky Panky Shanghai”

  Verjaardagsliedje minder onschuldig dan gedacht. Anti-Aziatisch racisme in kinderliedje. De factsheet “Stop Hanky Panky Shanghai” werpt licht op een kinderliedje dat onbedoeld anti-Aziatisch racisme in Nederlandse scholen belichaamt. Dit liedje, gezongen op de melodie van “Happy Birthday to You”, gaat gepaard met het trekken aan de ooghoeken om ‘spleetoogjes’ te imiteren, een gebaar dat gericht…

 • Factsheet ‘De Doorwerking van het Slavernijverleden in het Heden”

  Factsheet ‘De Doorwerking van het Slavernijverleden in het Heden”

  160 Jaar herdenking wettelijke afschaffing van de slavernij en hoe het slavernijverlden doorwerkt in het heden. In het teken van de 160-jarige herdenking van de afschaffing van de slavernij, belicht de factsheet ‘Doorwerking van het Slavernijverleden in het Heden’ van Art1. Midden Nederland de voortdurende invloed van het slavernijverleden op onze maatschappij. Dit document verkent…

 • Factsheet: Straatintimidatie bij Aziatische vrouwen

  Factsheet: Straatintimidatie bij Aziatische vrouwen

  Hyper-seksualisering en objectivering van Aziatische vrouwen Aziatische vrouwen hebben te maken met specifieke vorm van straatintimidatie. Deze vorm van intimidatie, variërend van ongepaste opmerkingen tot fysiek achtervolgen, is ingebed in diepgewortelde culturele stereotypen. De vormen van straatintimidatie richting Aziatische vrouwen komt voort uit een fetisjisering van de Aziatische vrouw. Hierbij wordt het uiterlijk van Aziatische…

 • Factsheet: Op gepaste wijze excuses aanbieden voor effecten koloniaal verleden

  Factsheet: Op gepaste wijze excuses aanbieden voor effecten koloniaal verleden

  Excuses voor Slavernij: Nederland op de Weg naar Erkenning en Herstel Nederland staat voor een belangrijke historische opgave: het erkennen van haar rol in de slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel. Deze factsheet biedt een diepgaande blik op de noodzaak en de complexiteit van het aanbieden van excuses voor deze donkere periode in de Nederlandse geschiedenis.…

 • Factsheet Roma & Sinti

  Factsheet Roma & Sinti

  Blijf daar waar er liederen zijn Deze factsheet biedt een uitgebreid overzicht van de geschiedenis, cultuur, en uitdagingen waarmee de Roma- en Sinti-gemeenschappen in Nederland worden geconfronteerd. Belangrijke thema’s zoals antiziganisme, staatloosheid, de impact van de Roma-Holocaust, en de kracht van de jongere generaties Roma en Sinti worden uitgelicht. Daarnaast wordt de noodzaak van een…

 • PinkPanel 2022: Meer LHBTIQ+ discriminatie op werk en school

  PinkPanel 2022: Meer LHBTIQ+ discriminatie op werk en school

  Na het wegvallen van beperkingen wegens de coronapandemie, zien mensen hun collega’s weer vaker op de werkvloer en zien zij weer hun medestudenten bij hun opleiding. Discriminatie van LHBTIQ+ personen op deze terreinen neemt daardoor weer toe naar vergelijkbare aantallen van de jaren vóór corona. Het gaat dan vaak om beledigende persoonlijke opmerkingen of het…

 • Onderzoeksresultaten PinkPanel 2020/2021:

  Onderzoeksresultaten PinkPanel 2020/2021:

  Veiligheidsgevoelens en discriminatie-ervaringen van LHBTIQ+ communictie in kaart gebracht Door middel van de enquête PinkPanel doen wij onderzoek naar de discriminatie-ervaringen en veiligheidsgevoelens van LHBTIQ+ personen in de regio Utrecht. Van de 109 ondervraagden gaf 18% aan de eigen wijk niet veilig te vinden om hand in hand te lopen met een partner. Onder inwoners…