Terublik 2021: Inzet voor Diversiteit en Inclusie in Amersfoort

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

,

Tags:

Positieve ontwikkelingen in Amersfoort.

Zo introduceerde de stad als eerste in de provincie een nieuwe anti-discriminatieagenda, vierde het voor het eerst Keti Koti en organiseerde het de Week van de Diversiteit, gericht op toegankelijkheid. Dit soort initiatieven versterkt de saamhorigheid en inclusiviteit in de gemeenschap​​.

Route van Verzoening stimuleert dialoog & begrip rondom gevoelige thema’s

Een bijzonder initiatief was de ‘Route van Verzoening‘, bestaande uit verschillende thematische paden door Amersfoort, waaronder het Keti Koti pad, de Koloniale wandeling, en het Herdenkingsstenen pad. Deze routes leiden langs bekende en potentiële ontmoetingsplekken in de stad, bedoeld om dialoog en begrip tussen burgers te stimuleren. Er zijn plannen om bijbehorende lespakketten voor het onderwijs te ontwikkelen en de route breder te promoten.

Bestrijden discriminatie & uitsluiting

Op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie heeft Art.1 MN een meldroute ontworpen, ondanks uitdagingen in het contact met het Werkgeversservicepunt. Daarnaast heeft de organisatie informatie over moslimdiscriminatie verspreid onder de moslimgemeenschap en samengewerkt met lokale imams om bewustzijn en dialoog te bevorderen. In samenwerking met het Regenboogplatform en Stichting Keiroze heeft Art.1 MN zich ingezet voor LHBTIQ+-rechten. De organisatie nam ook deel aan het Convenant Veilig Uitgaan. Voor personen met een beperking en chronische ziekten, organiseerde Art.1 MN verschillende trainingen en nam deel aan netwerkbijeenkomsten, met name rond het thema toegankelijkheid

Deel discriminatiemeldingen gerelateerd aan Corona maatregelen

In 2021 ontving Art.1 MN 73 meldingen van discriminatie-ervaringen van inwoners van Amersfoort, waarvan 51 meldingen gerelateerd waren aan voorvallen binnen de stad. Een groot deel van deze meldingen betrof de coronamaatregelen, die burgers als ongelijk behandeld ervaarden. Dit benadrukt het belang van een sensitieve en inclusieve benadering van pandemiebeleid.

Art.1 MN zet de samenwerking met de gemeente Amersfoort voort te zetten om discriminatie te bestrijden en een inclusieve, betrokken samenleving te bevorderen​​. Afgelopen jaar laat zien dat, ondanks de uitdagingen, vooruitgang mogelijk is door samenwerking, innovatie en toewijding aan diversiteit en inclusie.