Overzicht van publicaties

Tag: onderzoek

 • Discriminatie en racisme in Nederland zijn complexe en wijdverbreide problemen die in elke sector aanwezig zijn

  Discriminatie en racisme in Nederland zijn complexe en wijdverbreide problemen die in elke sector aanwezig zijn

  Eerste voortgangsrapportage Staatscommissie tegen Discriminatie & Racisme: Aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme in Nederland: eerste inzichten en vervolg Discriminatie en racisme vormen in Nederland ingewikkelde en alomtegenwoordige uitdagingen, die overal in de samenleving terug te vinden zijn. Dit benadrukt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in haar initiële rapport over de kenmerken,…

 • Verzetten, vermijden of veranderen?

  Verzetten, vermijden of veranderen?

  Reageren op discriminatie en stigmatisering Wat doet discriminatie en uitsluiting met je en (hoe) reageer je daarop? Lach je het weg, vermijd je het conflict of maak je er een punt van? In deze studie naar copingstrategieën laat Jurriaan Omlo zien welke vormen van uitsluiting mensen ervaren en welke reactiepatronen zij in de praktijk ontwikkelen…

 • PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  PINKPANEL 2023: 90% LHBTQ+ personen past gedrag aan

  Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten van PINKPANEL worden gemeenten geadviseerd over thema’s als seksuele en gender diversiteit op de arbeidsmarkt, in de buurt, het uitgaansleven en zorginstellingen. Het PinkPanel onderzoek van Art.1MN, uitgevoerd tussen…

 • PinkPanel 2022: Meer LHBTIQ+ discriminatie op werk en school

  PinkPanel 2022: Meer LHBTIQ+ discriminatie op werk en school

  Na het wegvallen van beperkingen wegens de coronapandemie, zien mensen hun collega’s weer vaker op de werkvloer en zien zij weer hun medestudenten bij hun opleiding. Discriminatie van LHBTIQ+ personen op deze terreinen neemt daardoor weer toe naar vergelijkbare aantallen van de jaren vóór corona. Het gaat dan vaak om beledigende persoonlijke opmerkingen of het…

 • Monitor Discriminatie 2021 Provincie Utrecht

  Monitor Discriminatie 2021 Provincie Utrecht

  De “Monitor Discriminatie 2021 Provincie Utrecht” biedt een uitgebreid overzicht van discriminatie-incidenten in de provincie Utrecht, met gegevens afkomstig van verschillende instanties zoals Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN), de politie-eenheid Midden-Nederland en het College voor de Rechten van de Mens. Deze monitor heeft als doel een compacte en toegankelijke weergave van discriminatie-incidenten te bieden en…

 • Onderzoeksresultaten PinkPanel 2020/2021:

  Onderzoeksresultaten PinkPanel 2020/2021:

  Veiligheidsgevoelens en discriminatie-ervaringen van LHBTIQ+ communictie in kaart gebracht Door middel van de enquête PinkPanel doen wij onderzoek naar de discriminatie-ervaringen en veiligheidsgevoelens van LHBTIQ+ personen in de regio Utrecht. Van de 109 ondervraagden gaf 18% aan de eigen wijk niet veilig te vinden om hand in hand te lopen met een partner. Onder inwoners…

 • Doe mee met PinkPanel 2021: onderzoek discriminatie en veiligheid van LHBTIQ+ personen

  Doe mee met PinkPanel 2021: onderzoek discriminatie en veiligheid van LHBTIQ+ personen

  In PinkPanel krijg je vragen over hoe veilig je je voelt en welke ervaringen je hebt gehad o.a. in je eigen buurt, tijdens het werk of het studeren, in de zorg, bij overheidsinstanties en tijdens het sporten. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter. Het geeft ons en onze partners een beter beeld van…

 • Monitor Discriminatie 2020 Provincie Utrecht

  Monitor Discriminatie 2020 Provincie Utrecht

  Nederland (Art.1 MN), biedt een gedetailleerd overzicht van discriminatie-incidenten in de provincie Utrecht en de aanpak van deze kwesties. De Monitor Discriminatie Provincie Utrecht bestaat uit gegevens van Art.1 MN, de politie-eenheid Midden-Nederland en het College voor de Rechten van de Mens en biedt inzicht in de aard en omvang van ervaren discriminatie in de…

 • Interview: Waarom is het PinkPanel onderzoek belangrijk?

  Interview: Waarom is het PinkPanel onderzoek belangrijk?

  Alexander Hootsmans, communicatiemedewerker bij Art.1 Midden Nederland, doet jaarlijks onderzoek naar de veiligheidsgevoelens en discriminatie-ervaringen van LHBTQI+ personen* in de regio Utrecht door middel van de enquête PinkPanel. PINKPANEL Art.1 Midden Nederland, COC Midden Nederland en gemeente Utrecht doen jaarlijks onderzoek naar ervaringen van (on)veiligheid, discriminatie en intolerantie tegenover de LHBTQI+ community. Met de resultaten…

 • Vervolgonderzoek ‘Wel gebeurd, niet gemeld’

  Vervolgonderzoek ‘Wel gebeurd, niet gemeld’

  Nieuw onderzoek naar veiligheidsbeleving van LHBTI+-personen In 2015 publiceerden wij het onderzoek ‘Wel gebeurd, niet gemeld’, waarin de discriminatie-ervaringen van LHBTI+-personen en hun meldingsbereidheid werd onderzocht. Vanwege grote interesse voor dit onderzoek en de relevantie ervan, vroeg de gemeente Utrecht vorig jaar om een grootschaliger vervolgonderzoek. De resultaten bieden interessante inzichten en lessen over de…