Discriminatie en racisme in Nederland zijn complexe en wijdverbreide problemen die in elke sector aanwezig zijn

Gepubliceerd op:

door

Categorie:

, , ,

Tags:


Eerste voortgangsrapportage Staatscommissie tegen Discriminatie & Racisme: Aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme in Nederland: eerste inzichten en vervolg

Discriminatie en racisme vormen in Nederland ingewikkelde en alomtegenwoordige uitdagingen, die overal in de samenleving terug te vinden zijn. Dit benadrukt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in haar initiële rapport over de kenmerken, reikwijdte en oorsprong van discriminatie in ons land.

Meer aandacht nodig voor stapeling
van discriminatie en racisme

Volgens de commissie zijn discriminatiegevallen niet slechts incidentele gebeurtenissen, maar maken ze deel uit van een opeenstapeling van ervaringen die individuen en gemeenschappen treffen in diverse sectoren en levensfasen, en die bovendien generaties lang kunnen voortduren. De commissie adviseert dan ook niet alleen onderzoek te doen naar discriminatie, maar vooral te focussen op beleidsmaatregelen, regelgeving en verdere acties die de structurele aard ervan kunnen aanpakken.

Institutionele Discriminatie

De volgende fase van het onderzoek van de commissie zal zich toespitsen op institutionele discriminatie en racisme binnen overheidsinstanties, waarbij specifiek gekeken wordt naar discriminatierisico’s die voortkomen uit de werkwijzen of organisatieculturen.

Staatscommissie tegen Discriminatie & Racisme

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme is een overheidsinstantie in Nederland, opgericht met als doel discriminatie- en racismeproblematiek in de samenleving te onderzoeken, te doorgronden en te bestrijden. De commissie, bestaande uit experts op het gebied van mensenrechten, wetgeving, sociaal beleid en andere relevante disciplines, is belast met het adviseren over maatregelen en beleid ter bestrijding van discriminatie en racisme in Nederland.