Nieuws & Achtergronden

Samen voor gelijke behandeling in de provincie Utrecht

Voeling houden met wat er speelt in de samenleving en actief in gesprek gaan met inwoners, beleidsmakers en uitvoerders over vaak gevoelige onderwerpen als discriminatie en uitsluiting, de positie van vrouwen, lhbtqi+ personen en mensen met een beperking.

Met respect voor elkaar standpunt, maar gebaseerd op feiten, en met Art.1 van de Grondwet als fundament en uitgangspunt.

Discriminatie, uitsluiting & inclusie: Weet waarover je het hebt.

Wat speelt er in de Provincie Utrecht? We brengen praktijkbevindingen, onderbuikgevoelens en harde cijfers met elkaar in balans. En maken ook soms pijnlijke zaken bespreekbaar.

Zo zorgen we voor evenwichtige voorlichting en goed fundament voor beleid en debat.Naam(Vereist)